Pedra i cristall

La fescor,

La calma,

La tardor,

El riu.