De NOVo, NOViembre

Del LLatí: “el nou” … novembre
El plàcid, l’amable, postes de sol en mars de vinyes…colors !
Els sons, olors, la pau…
Màgia en el Priorat!